Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Jelgavas pusmaratons 2023 | Nolikums

Jelgavas pusmaratons 2023

 

Nolikums

 

 

ORGANIZATORS

Sacensības organizē biedrība Baltic Events sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi un Latvijas Vieglatlētikas savienību (LVS).

 

 

DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

SPORTLAND ID 5 km skrējiena, NEW BALANCE 10 km skrējiena, BTA Jūdzes skrējiena 1609m un Nūjošanas 10 km distancē var piedalīties ik viens bez vecuma ierobežojuma.

Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2005. gadā un vecāki.

(Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv)

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2010.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām.

 

Pusmaratona 21,0975 km distancē notiks Latvijas čempionāts pusmaratonā, kurā atļauts piedalīties dalībniekiem, kas dzimuši 2005. gadā un vecāki.

 

 

REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties var internetā www.jelgavaspusmaratons.lv un www.sportlat.lv,  kā arī Sportland veikalos visā Latvijā no 01.04.2023., un par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

 

 

DALĪBAS MAKSAS

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas. 

Jelgavas pusmaratons – 29.07.2023.

 

 

 

 

 

Apmaksas periods

21,0975 km

NEW BALANCE 10km skrējiens

SPORTLAND ID 5km skrējiens

SPORTLAND ID 5km skrējiens*

BTA Jūdzes skrējiens 1609m

Bērnu skrējiens Nūjošana 10km

05.05.2023 - 26.05.2023

EUR 15

EUR 10

EUR 7

EUR 5

EUR 5

EUR 5 EUR 10

27.05.2023 - 12.06.2023

EUR 18

EUR 12

EUR 9

EUR 5

EUR 5

EUR 5 EUR 12

13.06.2023 - 18.07.2023

EUR 20

EUR 15

EUR 12

EUR 10

EUR 6

EUR 6 EUR 15

19.07.2023 - 27.07.2023

EUR 25

EUR 20

EUR 15

EUR 10

EUR 6

EUR 6 EUR 20

29.07.2023

EUR 30

EUR 25

EUR 20

EUR 15

EUR 10

EUR 7 EUR 25

* jauniešiem, kas dzimuši 2004. gadā un jaunāki, 5km distancē reģistrācija ar pazeminātu dalības maksu

 

 

DISTANCES UN VECUMA GRUPAS

 

Pusmaratons – 21,097 km

Sievietes

Vīrieši

S

1983. – 2005. dzimš. g.

V

1983. – 2005. dzimš. g.

S40

1973. – 1982. dzimš. g.

V40

1973. – 1982. dzimš. g.

S50

1972. dzimš. g. un vecākas

V50

1963. – 1972. dzimš. g.

 

 

V60

1962. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

 

NEW BALANCE 10 km skrējiens

 

 

Sievietes

Vīrieši

SNJ

2003. dzimš. g. un jaunākas

VNJ

2003. dzimš. g. un jaunāki

SN20

1993. – 2002. dzimš. g.

VN20

1993. – 2002. dzimš. g.

SN30

1983. – 1992. dzimš. g.

VN30

1983. – 1992. dzimš. g.

SN40

1973. – 1982. dzimš. g.

VN40

1973. – 1982. dzimš. g.

SN50

1972. dzimš. g. un vecākas

VN50

1963. – 1972. dzimš. g.

 

 

VN60

1962. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

 

SPORTLAND ID 5 km skrējiens

 

 

Sievietes

Vīrieši

STB

2007. dzimš. g. un jaunākas

VTB

2007. dzimš. g. un jaunāki

STA

2004. – 2006. dzimš. g.

VTA

2004. – 2006. dzimš. g.

ST

2003. dzimš. g. un vecākas

VT

2003. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

 

Bērnu skrējiens    
 Meitenes  Zēni
SB1 2016. dzimš. g. un jaunākas VB1 2016. dzimš. g. un jaunāk1
SB2 2014. – 2015. dzimš. g. VB2 2014. – 2015. dzimš. g.
SB3  2012. – 2013. dzimš. g. VB3 2012. – 2013. dzimš. g.
SB4 2010. – 2011. dzimš. g. VB4 2010. – 2011. dzimš. g.
       
BTA Jūdzes  skrējiens 1609m      
Sievietes   Vīrieši  
SJU Jebkurš dzimšanas gads, bez vecuma grupu iedalījuma  VJU Jebkurš dzimšanas gads, bez vecuma grupu iedalījuma
       
Nūjošana 10km      
Sievietes   Vīrieši  
SNUJ Jebkurš dzimšanas gads, bez vecuma grupu iedalījuma VNUJ Jebkurš dzimšanas gads, bez vecuma grupu iedalījuma

 

 

Distanču shēmas tiks publicētas mājas lapās jelgavaspusmaratons.lv un sportlat.lv sadaļā Jelgavas pusmaratons, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma.

 

 

PROGRAMMA UN STARTA LAIKI

Programma un starta laiki tiks publicēti mājas lapā jelgavaspusmaratons.lv, skrienlatvija.lv un sportlat.lv sadaļās Jelgavas pusmaratons, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma.

 

 

APBALVOŠANA

  1. Pusmaratons - 1.-3. v. katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvā 1.-v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
  2. NEW BALANCE 10 km skrējiens - 1.-3. v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
  3. SPORTLAND ID 5 km skrējiens - 1.-3. v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē
  4. Komandu vērtējums – 1.-3. v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvā
  5. Latvijas čempionāta pusmaratonā-3.v. sieviešu un vīriešu konkurencē tiks apbalvoti ar Latvijas Vieglatlētikas savienības medaļām.

 

Katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

  

 

DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 

DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 

 

CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

 

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

 

Sekojiet līdzi jaunumiem jelgavaspusmaratons.lv un sportlat.lv mājas lapā sadaļā Jelgavas pusmaratons.

 

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Baltic Events ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

Sacensību organizators drīkst nodot sacensībās piedalījušos sportistu personas datus un sacensību rezultātus biedrībai "Latvijas Vieglatlētikas savienība" (LVS) iekļaušanai LVS uzturētajā Sportistu reģistrā un rezultātu statistikā.

LVS uzturētajā iekšējā sportistu reģistrā iekļaujami šādi personas dati: sportista vārds, uzvārds, dzimšanas dati (dd.mm.gggg.), vecums, attiecīgais sporta veids, disciplīna.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotomateriālu un videomateriālu uzņemšana, kuri var tikt izmantoti biedrības Baltic Events un pasākumā iesaistīto uzņēmumu publicitātes materiālos.

 

 

Ikšķiles MTB velobrauciens 2023